ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

  ITBS 10 ปี สร้างและพัฒนาบุคลากรให้กับธุรกิจฯ มากกว่า 4000 คน และมากกว่า 90% มีงานทำ
 
 
  โครงการแห่งความภาคภูมิใจ
  โครงการความร่วมมือ อบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศแก่ ผู้ว่างงาน จำนวน 150 คน <พ.ศ. 2542 - 2543>
 
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800