ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
   TIFFA Group & ITBS : The Grand Opening Cenemony  
พิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของ TIFFA Group & ITBS (23 มิ.ย.58)(23/06/2015) - (26/06/2056)  
 
 
   “ กิจกรรมดำน้ำและปลูกปะการังชายฝั่ง ” โดย… ชมรมศิษย์เก่า  
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ITBS ครั้งที่ 10 โดย… ชมรมศิษย์เก่า ITBS (ITBS Alumni) “ กิจกรรมดำน้ำและปลูกปะการังชายฝั่ง ”(27/06/2014) - ()  
 
 
   ภาพประทับใจหลักสูตร Maritime Transport Of Dangerous Goods รุ่น 25  
อบรมวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 - 17.00 น. ผู้อบรมสามารถนำประกาศนียบัตร TIFFA/ITBS เพื่อรับรองความรู้ตามที่ IMDG Code กำหนด เนื้อหาหลักสูตรครบตามประกาศของ IMO เริ่มใช้ 1 ม.ค. 53(21/03/2014) - (22/03/2014)(09/04/2014) - (28/07/2014)  
 
 
   พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษา 3 รุ่น : ภาคปกติ 79, 80 และภาคค่ำ 30  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา เวลา 18.00 - 19.30 น. มีพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรของนักศึกษา 3 รุ่น ที่โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ชั้น 22 อาคารสิรินรัตน์(19/09/2013) - (19/09/2013)  
 
 
   ITBS จัดโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ ปลูกป่าถวายในหลวง วันที่ 6-7 ก.ค. 56  
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ITBS ครั้งที่ 9 สานต่อกิจกรรมปลูกไม้มงคล และไม้ยืนต้น 99 ต้น ณ ห้วยคอกหมู สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (06/07/2013) - (07/07/2013)  
 
 
   พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร ภาคปกติ รุ่น 77,78 และภาคค่ำ รุ่น 29  
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 18.00-19.30 น. มอบโดย คุณสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ (นายกสมาคมทิฟฟ่า) ณ ห้องอบรม โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(ITBS) พร้อมร่วมถ่ายภาพประทับใจ 3 รุ่น(28/03/2013) - (28/03/2013)  
 
 
   ITBS จัดบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงานจริงให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ  
โดย...วิทยากรจาก ITBS และ รุ่นพี่มหาวิทยาลัยนั้นๆที่เป็นศิษย์เก่า ITBS สนใจติดต่อ... ทีมงาน ITBS โทร. 02-671-4004 ต่อ 300 - 304 e-mail : itbs@itbsthai.com(11/03/2013) - (11/03/2014)  
 
 
   พิธีรับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ รุ่น 75,76  
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 18.00-19.30 น. มอบโดย คุณสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ (นายกสมาคมทิฟฟ่า) ณ ห้องอบรมโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(ITBS) พร้อมร่วมถ่ายภาพประทับใจ (25/10/2012) - (25/10/2012)  
 
 
   พิธีรับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ รุ่น 72,73,74 และภาคค่ำ รุ่น 28  
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 18.00-19.30 น. มอบโดย คุณสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ (นายกสมาคมทิฟฟ่า) ณ ห้องอบรมโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(ITBS) พร้อมร่วมถ่ายภาพประทับใจ (28/06/2012) - (28/06/2012)  
 
 
   พิธีรับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ รุ่น 69,70,71 และภาคค่ำ รุ่น 27  
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 18.00-19.30 น. มอบโดย คุณสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ (นายกสมาคมทิฟฟ่า) ณ ห้องอบรมโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(ITBS) พร้อมร่วมถ่ายภาพประทับใจ(31/05/2012) - (31/05/2012)  
 
 
   15th ITBS ร่วมโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ ปลูกป่าถวายในหลวง" @ห้วยคอกหมู สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  
วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค. 55 ที่ผ่านมา ทีมงาน ITBS ร่วมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง ที่ห้วยคอกหมู อ. สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีไม้มงคล ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์, กัลปพฤกษ์, พยุง, กันเกรา, ประดู่แดง และต้นไม้ ยืนต้นอื่นๆ ได้แก่ ต้นตระค่ำ, ปีป, มะฮอก, ตะแบก, อินทนิล, ลูกหว้า เป็นต้น (07/07/2012) - (08/07/2012)  
 
 
   หลักสูตร "ศิลปการพูดต่อที่ชุมชน" จัดโดยชมรมศิษย์เก่า ITBS  
ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.(3 ชั่วโมง) ณ ห้องอบรมโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ โดย อ.พิมณฑ์ สุคนธมาน สนใจสำรองที่นั่ง... โทร. 02-671-4004 ต่อ 300-305, 02-672-8770-1 e-mail : itbs@itbsthai.com(14/05/2012) - (26/05/2012)  
 
 
   ภาพประทับใจหลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 19  
อบรมวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 - 17.00 น. ผู้อบรมสามารถนำประกาศนียบัตร TIFFA/ITBS เพื่อรับรองความรู้ตามที่ IMDG Code กำหนด เนื้อหาหลักสูตรครบตามประกาศของ IMO เริ่มใช้ 1 ม.ค. 53(24/03/2012) - (25/03/2012)  
 
 
   ภาพประทับใจหลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 18  
อบรมวันที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00-17.00 น. (14 ชั่วโมง) Workshop ควบคู่กับการบรรยาย เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง ผู้อบรมสามารถนำประกาศนียบัตร TIFFA/ITBS เพื่อรับรองความรู้ตามที่ IMDG Code กำหนด(17/12/2011) - (18/12/2011)  
 
 
   ภาพประทับใจอบรมหลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 17 : 23-24 ก.ค. 54  
อบรม 2 วัน คือ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23-24 ก.ค. 54 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงค์ (สุขุมวิท 26) โดย...วิทยากรจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ค่าอบรมท่านละ 8,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%) ** สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% ** (23/07/2011) - (24/07/2011)  
 
 
   รายชื่อผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่เร่งด่วนให้  
ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตเมตตาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และบริจาคสิ่งของที่เร่งด่วนให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ตามรายชื่อด้านล่างค่ะ พร้อมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลตลอดไป(30/04/2011) - (22/05/2011)  
 
 
   ศิษย์เก่า ITBS ร่วมโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ITBS ครั้งที่ 7  
"ศิษย์เก่า ITBS... ชวนเพื่อน เที่ยวเขื่อนฯ ลั้ลลา...กาญจนบุรี" วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2554 รับสมัครศิษย์เก่า ITBS จำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น ดูแลโดย...พี่ๆทีมงาน ITBS อาทิ พี่เง็ก พี่อ้อ พี่แอ้ม พี่มุก พี่มายด์ สนใจติดต่อ...02-671-4004 ต่อ 300-306, 02-672-8770-1(30/03/2011) - ()  
 
 
   ภาพประทับใจ...อบรมหลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 16  
อบรมวันที่ 19 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ** หลังสำเร็จการอบรมรับมอบใบประกาศนียบัตรสมาคมทิฟฟ่า ร่วมกับ ITBS(27/03/2011) - ()  
 
 
   ITBS นำทีมอาจารย์และนักศึกษา  
"วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์" จำนวน 33 คน ไปศึกษาและดูงานที่ TIFFA ICD Co., Ltd. (ลาดกระบัง) / Free Zone / คลังสินค้าการบินไทย (สุวรรณภูมิ) เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา(01/03/2011) - (03/03/2011)  
 
 
   พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร ภาคปกติ รุ่น 60,61,62 และ ภาคค่ำ รุ่น 25  
ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 18.00-19.30 น. มอบใบประกาศนียบัตร โดย...คุณสุวิทย์ รัตนจินดา นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ณ ห้องเรียน โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ชั้น 22 อาคารสิรินรัตน์ (29/11/2010) - (14/12/2010)  
 
 
   ภาพประทับใจหลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 15  
อบรมวันที่ 16-17 ตุลาคม 2553 ผู้อบรมสามารถนำประกาศนียบัตร TIFFA /ITBS เพื่อรับรองความรู้ตามที่ IMDG Code กำหนด (16/10/2010) - (17/10/2010)  
 
 
   The 7th Thailand International Logistics Fair 2010 (Asean Logistics Networks)  
7-11 October 2010 (10.00-18.00 hrs.) BITEC Bangna, Bangkok, Thailand(07/10/2010) - (11/10/2010)  
 
 
   ภาพประทับใจหลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 14  
อบรมวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 - 17.00 น. (14 ชั่วโมง) ณ Windsor Suites Hotel (สุขุมวิท 18-20) ** สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฟษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) สนใจติดต่อ...แผนกฝึกอบรม โทร. 02-671-4004 ต่อ 300-306(07/08/2010) - (08/08/2010)  
 
 
   พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร ภาคปกติ รุ่น 58, รุ่น 59 และ ภาคค่ำ รุ่น 24  
วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 18.00 - 20.00 น. โดย...คุณสุวิทย์ รัตนจินดา นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ณ ห้องอบรม โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)(30/06/2010) - (30/06/2010)  
 
 
   ประมวลภาพบรรยากาศประทับใจ...หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 13 : 20-21 มี.ค. 53 ที่ผ่านมา  
ผู้อบรมสามารถนำประกาศนียบัตร TIFFA / ITBS เพื่อรับรองความรู้ตามที่ IMDG Code กำหนด(20/03/2010) - (21/03/2010)  
 
 
   รวมภาพประทับใจร่วมรับบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของให้บ้านพักคนชราบ้านบางละมุง : 6 มี.ค. 53  
ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมบริจาคทุกท่านด้วย (รายชื่อผู้บริจาคด้านในค่ะ)(19/02/2010) - (03/02/2010)  
 
 
   รวมภาพประทับใจศิษย์เก่า ITBS ร่วมโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ITBS ครั้งที่ 6 : 6-7 มี.ค. 53 ที่ผ่านมา  
"Blue Sea Project" หรรษาที่ เกาะล้าน (06/03/2010) - (07/03/2010)  
 
 
   พิธีมอบใบประกาศนียบัตรภาคปกติ รุ่น 55, 57 ภาคค่ำ รุ่น 23  
วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 18.00 - 19.30 น. มอบโดย...นายกสมาคมทิฟฟ่า คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ณ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) (12/01/2010) - (12/01/2010)  
 
 
   Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 12 : 14 - 15 พฤศจิกายน 2552  
...ประมวลภาพบรรยากาศประทับใจในวันสัมมนา... เนื้อหาหลักสูตรครบตามประกาศของ IMO ซึ่งจะเริ่มใช้ 1 ม.ค. 53 เป็นต้นไป ผู้อบรมสามารถนำประกาศนียบัตร TIFFA/ITBS เพื่อรับรองความรู้ตามที่ IMDG Code กำหนด (14/11/2009) - (15/11/2009)  
 
 
   TIFFA - ITBS พาผู้อบรมจากพม่าดูงานในวันที่ 9 ตุลาคม 2552  
ตามโครงการ JAPAN's Program for Improving Efficiency of Logistics and Distribution of the "East-West Corridor" and the "Southern Economic Corridor" Practical Training for Myanmar Logistics Service Provider in Thailand(09/10/2009) - (09/10/2009)  
 
 
   The 6th Thailand International Logistics Fair 2009 (Asean Logistics Networks)  
Date : 9-13 September 2009 (10.00-18.00 hrs.) Venue : BITEC, Bangkok(09/09/2009) - (13/09/2009)  
 
 
   พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษา ITBS ภาคปกติ รุ่น 52, 53 และ ภาคค่ำ รุ่น 22  
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) มอบโดย...คุณสุวิทย์ รัตนจินดา นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)(20/08/2009) - (20/08/2009)  
 
 
   สัมมนาหลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่นที่ 11 : 1-2 สิงหาคม 2552  
Workshop ควบคู่กับการบรรยาย เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง(01/08/2009) - (02/08/2009)  
 
 
   ร่วมโหวตให้กำลังใจ "น้องอัค GI8" สุภาพบุรุษบอยแบนด์  
ศิษย์เก่า ITBS ภาคปกติ ทุนรุ่น 47 (1/2551)(09/06/2009) - ()  
 
 
   พิธีปฐมนิเทศน์ นักศึกษาทุน 2 รุ่น ปี 2551 และพิธีรับใบประกาศนียบัตร นักศึกษาทุน 2 รุ่น ปี 2552  
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ กระทรวงแรงงาน ห้องจอมพล ป. พิบูลสงคราม(01/06/2009) - (01/06/2009)  
 
 
   ITBS จัดกิจกรรม 'Green Project' สร้างฝายชะลอน้ำ ถวายในหลวง  
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ITBS ครั้งที่ 5 วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2552 (2 วัน 1 คืน) (30/05/2009) - (31/05/2009)  
 
 
   จัดอบรม-สัมมนานอกสถานที่...บริษัท ไทย เอ็ม ซี จำกัด  
วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (24/11/2008) - ()  
 
 
   สัมมนาพิเศษหลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 9  
วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2551 จัด Workshop ควบคู่กับการบรรยาย เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง(08/11/2008) - ()  
 
 
   บรรยายพิเศษที่...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา(06/11/2008) - ()  
 
 
   สัมมนา Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 8 : 18-19 ตุลาคม 2551  
Workshop ควบคู่กับการบรรยาย เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง (18/10/2008) - (19/10/2008)  
 
 
   Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 7  
จัดอบรมในวันที่ 22-23 มีนาคม 2551 Workshop ควบคู่กับการบรรยาย เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง(09/09/2008) - ()  
 
 
   ความประทับใจในหลักสูตร Mini MBA.Logistics and Supply Chain Management  
(18/03/2008) - (07/09/2008)  
 
 
   ผู้อบรมเต็มหลักสูตร ITBS สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท Logistics  
(26/04/2007) - ()  
 
 
   ITBS รับจัด INHOUSE TRAINNING  
ITBS จัดอบรม - สัมมนา บริการให้คำแนะนำ และคำปรึกษาการจัดอบรมให้กับพนักงานของบริษัท อาทิ หัวข้อความสำคัญของกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่เข้ามามีบทบาทต่อภาคธุรกิจฯ (Logistics & Supply Chain) (08/09/2008) - (09/04/2009)  
 
 
   ITBS Committee's Party  
งานสังสรรค์ตัวแทนศิษย์เก่า ITBS ภาคปกติรุ่นที่ 1 - 35 และภาคค่ำ รุ่นที่ 1-16 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา(09/04/2007) - ()  
 
 
   อิ่มบุญ…อบอุ่นใจ กับงาน ITBS สัมพันธ์ และแบ่งปันน้ำใจสู่น้อง  
เมื่อวันที่ 27 – 28 มีนาคม ที่ผ่านมา ITBS จัดงาน ITBS สัมพันธ์และแบ่งปันน้ำใจสู่น้อง ขึ้น เพื่อให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องรู้จัก และช่วยเหลือกัน โดยรวมพลศิษย์เก่า ITBS ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - 25 ไปทำบุญ (01/09/2008) - ()  
 
 
   โครงการแบ่งปันน้ำใจให้กัน จากโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง ครั้งที่ 2  
เมื่อ 27 มี.ค. ที่ผ่านมา ทีมงาน ITBS และศิษย์เก่า ได้ไปบริจาคสิ่งของและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสวนแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นครั้งที่ 2 (01/03/2007) - (27/03/2007)  
 
 
   โครงการพี่แนะนำน้อง  
โอกาสและแนวทางการเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ ITBS จัดให้กับสถาบันอุดมศึกษาต่าง (05/11/2006) - (12/11/2006)  
 
 
 
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800