ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

ผู้อบรมเต็มหลักสูตร ITBS สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท Logistics
 

ผู้อบรมเต็มหลักสูตร ITBS สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร Logistics ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้   ....เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( TIFFA / ITBS )   ณ  ห้องหิรัญญิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคุณสุวิทย์  รัตนจินดา นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ในฐานะผู้ลงนามฝ่าย TIFFA และ ITBS

 
     
  วันที่ประกาศ : 26/04/2007 -  
<< ข่าวทั้งหมด     
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800