ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

“ กิจกรรมดำน้ำและปลูกปะการังชายฝั่ง ” โดย… ชมรมศิษย์เก่า
 
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ITBS ครั้งที่ 10
โดย… ชมรมศิษย์เก่า ITBS (ITBS Alumni)
" กิจกรรมดำน้้าและปลูกปะการังชายฝั่ง "

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557
กรุงเทพฯ – ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล อ.สัตหีบ – มิโมซ่าพัทยา – ครัวเจ้เราะ


07.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ อาคารสิรินรัตน์ พระราม 4 อบอุ่นกับการต้อนรับ
โดยรุ่นพี่ทีมงานศิษย์เก่า ITBS ลงทะเบียนรับป้ายชื่อ และเสื้อยืดท้ากิจกรรม
น้าท่านออกเดินทางสู่ สัตหีบ จ.ชลบุรีโดยรถโค้ช ปรับอากาศ
ระหว่างทางบริการ อาหารเช้าแบบ ปิกนิก และเครื่องดื่ม พร้อมร่วมสนุกสนานไปกับรุ่นพี่ศิษย์เก่า ITBS

10.00 น. ถึง ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รับการฟังบรรยาย ดูสไลด์ และสอนด้าน้้าเบื้องต้น โดยวิทยากรให้ความรู้เรื่องการการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและสอนการด้าน้้า จากนั้น ท้าการปลูกปะการังและด้าน้้า ศึกษาระบบนิเวศปะการังชายฝั่งโดยใช้สน๊อกเกอร์ ผู้ที่ว่ายน้้าไม่เป็นก็สามารถเข้าร่วมได้ เพราะมีชูชีพทุกท่าน12.30 น. อาบน้้าเปลี่ยนเสื้อผ้า สวมชุดสวยหล่อ

13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงแบบ ปิกนิก และเครื่องดื่ม โดยจากทีมงาน "อาสา บ้านดินไทย"

14.00 น. เดินทางไป มิโมซ่า พัทยา แหล่งช้อป-กิน-เที่ยวบรรยากาศเมืองนอก

ภายใต้คอนเซปท์ "The City of Love เมืองเเห่งความรัก" โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมเมืองโกลมาร์(Colmar) ประเทศฝรั่งเศส เมืองโบราณที่ติดอันดับความโรแมนติก 1 ใน 10 ของโลก สะดุดตาด้วยอาคารร้านค้าสีสันสดใส โอบล้อมด้วยกลิ่นอายแห่งความรักที่รอให้ทุกท่านเข้ามาสัมผัส พักผ่อน เที่ยวชม และเก็บภาพสวยๆ พร้อมความทรงจ้าดีๆ โดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมในยุคเรอเนซองส์ (Renaissance) ของยุโรปและรูปแบบอาคารบ้านเรือนของเมืองโกลมาร์ (Colmar) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเมืองชายแดนที่ติดกับประเทศเยอรมนี จึงได้รับการผสมผสานของสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ทั้งการใช้สีสันของอาคารและรูปทรงแบบฮาล์ฟ-ทิมเบอร์ (Half-Timbered) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนในยุโรป นอกจากนี้ยังมี คลอง พร้อมหงส์และเป็ดน้อยที่ว่ายน้้าไปมา ช่วยสร้างบรรยากาศอันโรแมนติกให้มิโมซ่าพัทยามีความคล้ายคลึงกับเมืองโกลมาร์ ที่ได้ชื่อว่า "ลิตเติ้ลเวนิส"

16.30 น. เดินทางไป รับประทานอาหารมื้อเย็น " ครัวเจ้เราะ " ร้านอาหารทเลสดจริงไรจริง คุณภาพวัตถุดิบยอดเยี่ยม พร้อมร่วมกิจกรรมสนุกสนานไปกับรุ่นพี่ศิษย์เก่า ITBS และมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมทุกท่าน

โป๊ะแตก!! ที่ ร้านอาหาร ครัวเจ๊เราะ
แป๊ะซะปลากระพง ที่ ร้านอาหาร ครัวเจ๊เราะ


20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
 
การเตรียมตัวในการร่วมกิจกรรม
1. เตรียมชุดทะมัดทะแมงในการด้าน้้า
2. รองเท้าที่รัดข้อ ลอยน้้าได้ (ใช้ในการว่ายน้้า )
3. มีชูชีพให้ทุกท่านขณะท้ากิจกรรม
4. เตรียมถุงมือกันหอยบาด

อัตราค่าบริการต่อท่าน  กิจกรรมด้าน้้าและปลูกปะการังชายฝั่ง
  • 1,200 บาท – ส้าหรับสมาชิกชมรมศิษย์เก่า ITBS
  •  1,500 บาท - ศิษย์เก่า ITBS ทั่วไป
อัตรานี้รวม
- ค่ารถบัสปรับอากาศ จ้านวน 1 คัน เดินทางตามโปรแกรม
- ค่าอาหารจ้านวน 3 มื้อ
- ค่าอุปกรณ์ในการด้าน้้า
- ค่าการจัดการของทีมงาน บ้านดินไทย และ ทีมงานค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล
- บัตรเข้าชมมิโมซ่า
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงิน 100,000 บาท ชดเชย 100,000 บาท

อภินันทนาการ
- ของที่ระลึก จากชมรมศิษย์เก่า ITBS
- ถ่ายภาพพร้อมไรท์ ลงแผ่น DVD

วิธีการชำระเงิน
  ( ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2557)
  • เงินสด  (มาชำระด้วยตนเองที่ ITBS)
  • โอนผ่านธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา อาคารสิรินรัตน์ (ถนนพระราม4)
ชื่อบัญชี : ชมรมศิษย์เก่า ITBS เลขที่ 096-234-638-0

(โอนแล้ว Fax มาที่ 02- 671-8383  Attn : พี่แอ้ม  /  พี่เอ็ม)

ติดต่อ

  • พี่แอ้ม    โทร.  02-671-5995  ต่อ  303
  • พี่เอ็ม     โทร.  02-671-5995  ต่อ  306
******************************************************************
 
     
  วันที่ประกาศ : 27/06/2014 -  
<< ข่าวทั้งหมด     
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800