ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

ภาพประทับใจหลักสูตร Maritime Transport Of Dangerous Goods รุ่น 25
 

ภาพประทับใจหลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 25

อบรมวันที่ 21-22  มีนาคม พ.ศ.  2557  เวลา 09.00 - 17.00 น.

ผู้อบรมสามารถนำประกาศนียบัตร TIFFA/ITBS  เพื่อรับรองความรู้ตามที่ IMDG Code กำหนด

เนื้อหาหลักสูตรครบตามประกาศของ IMO เริ่มใช้ 1 ม.ค. 53

ภาพประทับใจหลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 25

อบรมวันที่ 21-22  มีนาคม พ.ศ.  2557  เวลา 09.00 - 17.00 น.

Workshop ควบคู่กับการบรรยาย เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง

แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ Gasolin, Acetone, Hydrogen, Ammonia, Isobutanol, Propylene, Nitrogen,

เริ่มอบรม โดยจัดเป็น Workshop ควบคู่การบรรยาย ทั้งหมด 6 กลุ่มคะ

กลุ่ม Gasoline

กลุ่ม Acetone

กลุ่ม Hydrogen

กลุ่ม Ammonia

กลุ่ม Isobutanol

กลุ่ม Propylene

กลุ่ม Nitrogen

รับมอบใบประกาศนียบัตรหลังสำเร็จการอบรม

พบกับหลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods  รุ่น 26 วันที่ 4-5 ก.ค. 57

สนใจสำรองที่นั่งได้ที่...

>> คุณมินทร์ฐิตา(มุก) โทร. 089-417-4849, 02-671-4004 ต่อ 304, 02-672-8770 / e-mail : minthita@itbsthai.com

>> คุณสุนันทา(อ้อ) โทร. 089-895-9192, 02-671-4004 ต่อ 302, 02-672-8771 / e-mail : aor@itbsthai.com

>> คุณนัฐนันท์(ดี้) โทร. 081-848-7720, 02-671-4004 ต่อ 301, 02-672-8770 / e-mail : nattanan@itbsthai.com

 
     
  วันที่ประกาศ : 09/04/2014 - 28/07/2014  
<< ข่าวทั้งหมด     
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800