ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

หลักสูตร "ศิลปการพูดต่อที่ชุมชน" จัดโดยชมรมศิษย์เก่า ITBS
 

" ปากเป็นเอก เลขเป็นโท โบราณว่า หนังสือเป็นตรี มีปัญญา ไม่เสียหาย ถึงรู้มาก ไม่มีปาก ลำบากกาย มีอุบาย พูดไม่เป็น เห็นป่วยการ "

หลักสูตร "ศิลปการพูดต่อที่ชุมชน" 

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555  เวลา 09.00 - 12.00 น. (3 ชั่วโมง)

ณ ห้องอบรม ITBS อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 22 ถ.พระราม 4

รับจำนวนจำกัด  40  ที่นั่งเท่านั้น !!!

วิทยากร   อ.พิมณฑ์  สุคนธมาน

* อาจารย์ภาควิชาศุลกากร ITBS

* สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

* สถาบันการพูดแบบการฑูต

* สถาบันการพูดต่อที่ชุมชน

รายละเอียดเนื้อหาอบรม

1.  ความหมายและอานุภาพของการพูด
       เป็นการถ่ายทอดความรู้สึก , พลัง
       เครื่องหมายแสดงภาวะ
       เป็นอาวุธ และ เป็นข้อผูกมัด
 

2.  นักพูดคือใคร , นักพูดในอดีตและปัจจุบัน

3.  การพูดระดับต่างๆ

4.  ศิลปการสนทนา
        การพูดทางสื่อ, บุคลิกภาพที่ดี, บุคลิกภาพที่ควรหลีกเลี่ยงอุปสรรค , ปัจจัยความสำเร็จ

5.  วิธีการพูดที่ประสบผลสำเร็จ  ต้องใช้ 
         *  ศิลปะการแสดง
         *  การเรียบเรียง
         *  การใช้สายตา
         *  การใช้เสียง
         *  การใช้ท่าทาง

6.  แนวทางการเรียน  และ ฝึกปฏิบัติ  Work Shop

จัดอบรมโดย  :  ชมรมศิษย์เก่า ITBS

การสำรองที่นั่ง  :  กรอกข้อมูลในใบสมัครตาม link นี้ค่ะ  http://www.itbsthai.com/fileupload/document/doc_33.pdf  แล้วส่งใบสมัครมาที่ e-mail :  itbs@itbsthai.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  พี่อ้อ - พี่แอ้ม - พี่มุก - พี่ดี้

                       โทร. 02-671-4004 ต่อ 300-305, 02-672-8770-1

                        e-mail : itbs@itbsthai.com

 
     
  วันที่ประกาศ : 14/05/2012 - 26/05/2012  
<< ข่าวทั้งหมด     
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800