ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

ภาพประทับใจหลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 19
 

ภาพประทับใจหลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 19

อบรมวันที่ 24-25  มีนาคม พ.ศ.  2555  เวลา 09.00 - 17.00 น.

Workshop ควบคู่กับการบรรยาย เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง

แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ RED, VIOLET, PINK, GREEN, ORANGE, BLUE

เริ่มลงทะเบียน  8.30 น.

1

เริ่มอบรม โดยจัดเป็น Workshop ควบคู่การบรรยาย ทั้งหมด 6 กลุ่มคะ

2

กลุ่ม RED

3

4

กลุ่ม VIOLET

5

6

กลุ่ม PINK

7

8

GREEN

9

10

BLUE

11

12

ORANGE

13

14

รับมอบใบประกาศนียบัตรหลังสำเร็จการอบรมคะ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

พบกับหลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 20 วันที่ 21-22 ก.ค. 55

สนใจสำรองที่นั่งได้ที่...

>> คุณมินทร์ฐิตา(มุก) โทร. 089-417-4849, 02-671-4004 ต่อ 304, 02-672-8770 / e-mail : minthita@itbsthai.com

>> คุณสุนันทา(อ้อ) โทร. 089-895-9192, 02-671-4004 ต่อ 302, 02-672-8771 / e-mail : aor@itbsthai.com

>> คุณนัฐนันท์(ดี้) โทร. 081-848-7720, 02-671-4004 ต่อ 301, 02-672-8770 / e-mail : nattanan@itbsthai.com

 
     
  วันที่ประกาศ : 24/03/2012 - 25/03/2012  
<< ข่าวทั้งหมด     
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800