ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร ภาคปกติ รุ่น 60,61,62 และ ภาคค่ำ รุ่น 25
 

พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร

หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ รุ่น 60,61,62 และ ภาคค่ำ รุ่น 25

ในวันอังคารที่  14  ธันวาคม  พ.ศ.  2553  เวลา 18.00-19.30 น.

มอบใบประกาศนียบัตร โดย...คุณสุวิทย์  รัตนจินดา   นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) 

ณ ห้องเรียน  โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)  ชั้น 22 อาคารสิรินรัตน์

รวมภาพประทับใจวันรับใบประกาศนียบัตรค่ะ...

ภาคปกติ รุ่น 60

ภาคปกติ รุ่น 61

ภาคปกติ รุ่น 62

ภาคค่ำ รุ่น 25

สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมรับใบประกาศนียบัตรในวันดังกล่าว ให้ติดต่อรับภายใน 1 ปี นับจากวันรับใบประกาศฯ ที่... ITBS

** ก่อนมารับ ให้โทร.ติดต่อมาล่วงหน้าที่ 02-671-4004 ต่อ 300-306 ค่ะ

 
     
  วันที่ประกาศ : 29/11/2010 - 14/12/2010  
<< ข่าวทั้งหมด     
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800