ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

ประมวลภาพบรรยากาศประทับใจ...หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 13 : 20-21 มี.ค. 53 ที่ผ่านมา
 

   สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

                                   ร่วมกับ

 โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

                         ...จัดอบรมหลักสูตร...

  "Maritime Transport of Dangerous Goods"  รุ่น 13

                   13 - 14  มีนาคม  พ.ศ.  2553

 ...เนื้อหาหลักสูตรครบ ตามประกาศของ IMO  เริ่มใช้  1 ม.ค. 53  เป็นต้นไป..

ผู้อบรมสามารถนำประกาศนียบัตร TIFFA/ITBS  เพื่อรับรองความรู้ตามที่ IMDG Code กำหนด

       Workshop ควบคู่การบรรยาย เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง

         โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง  "Maritime Transport of Dangerous Goods" รุ่น 13 ในวันที่  13 - 14  มีนาคม  พ.ศ.  2553  เวลา  09.00 - 17.00  น. (14 ชั่วโมง)  ณ Windsor Suites Hotel (สุขุมวิท 18-20)

                 รายละเอียดหลักสูตร "Maritime Transport of Dangerous Goods" 

            ...Workshop ควบคู่การบรรยาย เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง...

                1. Overview of International Transportation of Dangerous goods

                2. International Conventions & Recommendations concerned

                3. Classification

                4. Segregation and Storage

                5. Precautions Involving Dangerous Goods

                6. Documentation

                7. Other Related Activities

                8. Land Transport

                9. Packaging, IBCs and ISO Tank Container

              10. Law of Thailand

สิทธิพิเศษ !  ลงทะเบียน  10  ท่านแรก  รับส่วนลดท่านละ  1,000  บาท  (รับจำนวนจำกัด  40  ท่าน)

สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200%  (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

รวมภาพประทับใจ...

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...คุณกรรณิการ์ (เอ๋)  e-mail : kanni_ae@itbsthai.com

                                             มือถือ 089-417-4849  สำนักงาน : 02-672-8770, 02-671-4004 ต่อ 304

                               คุณโชติกา (จอย)   e-mail : joy@itbsthai.com

                                             มือถือ 089-799-0492  สำนักงาน : 02-672-8771, 02-671-4004 ต่อ 303

 
     
  วันที่ประกาศ : 20/03/2010 - 21/03/2010  
<< ข่าวทั้งหมด     
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800