ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

รวมภาพประทับใจร่วมรับบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของให้บ้านพักคนชราบ้านบางละมุง : 6 มี.ค. 53
 
เรียน    ท่านผู้มีจิตศรัทธา
เรื่อง  ร่วมอนุโมทนาบุญรับบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของให้ "บ้านพักคนชราบางละมุง จังหวัดชลบุรี"
        โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ภายใต้การดูแลของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) จัดกิจกรรมชมรมศิษย์เก่า ITBS อิ่มบุญอิ่มใจ  โดยบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่  6  มีนาคม  พ.ศ.  2553
        ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางละมุง จังหวัดชลบุรี  มีจำนวนคนชราที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ประมาณ  240  คน  โรงเรียนฯใคร่ขอความอนุเคราะห์รับบริจาคเป็นสิ่งของหรือทุนทรัพย์ตามศรัทธา  สิ่งของที่ขอความอนุเคราะห์รับบริจาค ได้แก่ 
1. เครื่องกรองน้ำ                               6. ผงซักฟอกซักมือ 
2. เครื่องเล่น VCD + ไมค์                  7. แชมพู 
3. กระดาษทิชชู่                                 8. น้ำยาฆ่าเชื้อ (เดทตอล) 
4. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ size M,L                  9. ยา และเวชภัณฑ์พื้นฐานต่างๆ 
5. น้ำยาล้างจาน                               10. กางเกงวอร์มคุณตา-คุณยาย สำหรับออกกำลังกาย size L,XL  
          ท่านสามารถติดต่อบริจาคทุนทรัพย์ และสิ่งของตามกำลังศรัทธาในครั้งนี้ได้ที่...โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)  เลขที่ 3388/78  ชั้น 22  อาคารสิรินรัตน์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110    โทรศัพท์  02-671-4004 ต่อ 300-305, 02-672-8770-1  
รายชื่อผู้ร่วมอนุโมทนาบุญบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของ...
1.  นิติบุคคล อาคารสิรินรัตน์  ช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวรับบริจาค และเอื้อเฟื้อสถานที่วางกล่องรับบริจาคใต้อาคารสิรินรัตน์
2.  บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  บริจาคของอุปโภคบริโภค ได้แก่ กระดาษทิชชู่, ผงซักฟอก, สบู่, ยาสีฟัน, น้ำยาปรับผ้านุ่ม และแป้งฝุ่น
3.  V.PACK & MOVE (BANGKOK) CO., LTD.  บริจาคกล่องสำหรับใส่ของบริจาค 
4.  HABA-SPED LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.  ร่วมบริจาคเงิน 1,580  บาท และ ข้าวโจ๊กหอมมะลิ ชนิดสุกเร็ว จำนวน 5 กล่อง (50 ซอง) 
5.  AGILITY CO., LTD.  ร่วมบริจาคเงิน  10,500  บาท และ ITBS ได้นำเงินจำนวนนี้ไปจัดซื้อข้าวสารหอมมะลิ  54  ถุง
6.  KEEP FORWARD CO., LTD. โดย คุณพงศธร  พวงศรี (น้องคิว ภาคค่ำ รุ่น 21)  ร่วมบริจาคเงิน  3,000  บาท และ ITBS ได้นำเงินจำนวนนี้ไปซื้อชุดกีฬา และรองเท้าออกกำลังกายให้คุณตา-คุณยาย
7.  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) โดย พี่นิ และ พี่ก้อย  บริจาคยา ได้แก่ ยานวด, ยาธาตุน้ำขาว, ยาหอม และยาหม่อง
8.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ ที เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส  โดย คุณธัชชัย  สนธิสมบัติ / Managing Director  ร่วมบริจาคเงิน  500  บาท และบริจาคของอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ไซด์ M, ผงซักฟอกถุงใหญ่, สำลีก้อน-ม้วน, กระดาษทิชชู่ถุงใหญ่, เสื้อผ้า และหนังสือสวดมนต์ 160 เล่ม
9.  บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด  ร่วมบริจาคเงิน  440  บาท
10.  Transpo International Co., Ltd. โดย แผนกบัญชี อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 21 ร่วมบริจาคของอุปโภคบริโภค และยา ได้แก่ น้ำยาล้างจาน, ผงซักฟอก, ยาธาตุน้ำแดง, แอลกอฮอล์, น้ำยาเดทตอล, ยาดม, พลาสเตอร์ และยาหอม
11.  บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด โดย คุณอนุสรณ์  หล่อวิจิตร / Manager Director  ร่วมบริจาคของใช้ ได้แก่ ผงซักฟอกถังใหญ่, น้ำยาล้างจาน, น้ำยาทำความสะอาดพื้น และกระดาษทิชชู่
12.  บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด โดย...พนักงานบริษัท  ร่วมบริจาคเงิน  1,645  บาท
13.  Merck Co., Ltd.  ร่วมบริจาคของอุปโภคบริโภค ได้แก่ เครื่องเล่น DVD+ไมค์, กระดาษทิชชู่, ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ size M+L, น้ำยาล้างจาน, ผงซักฟอกมือ, แชมพู, น้ำยาฆ่าเชื้อ (เดทตอล) และ ยาพื้นฐานต่างๆ 
14.  สมาคมทิฟฟ่า  โดย...คุณจินดานุช  สุภาพ / Assistant Manager   ร่วมบริจาคเครื่องเล่น DVD 1 เครื่อง
15.  คุณวิไลลักษณ์  แซ่โค้ว  ร่วมบริจาค เครื่องเล่น DVD 1 เครื่อง + ไมค์
16.  คุณสุนีย์  อินทร  ร่วมบริจาค ผ้ารองซับ 3 ห่อ
17.  คุณอุบล  ผาลาศาสตร์  ร่วมบริจาค  ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ size M+L
18.  คุณพิชญา  แช่มสอาด  ร่วมบริจาคเงิน  1,040  บาท
19.  คุณวาทินี  อันนูอาร์ / บริษัท นีฎาวรรณ (ไทยแลนด์) จำกัด  ร่วมบริจาคเงิน  500  บาท
20.  คุณบรรจง  ขำจันทร์ และ คุณสิริพร  วาณิชย์ลออ  ร่วมบริจาคกระดาษทิชชู่ห่อใหญ่ 2 ห่อ
21.  ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคที่กล่องรับบริจาคชั้น G อาคารสิรินรัตน์ ได้แก่ น้ำยาล้างจาน, ผงซักฟอก, กระดาษทิชชู่, เนคไท, กรอบแว่นตา, หนังสือ. เครื่องเขียน, ผ้ารองซับ, ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
22.  ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินที่กล่องรับบริจาค ITBS อาคารสิริรัตน์ ชั้น 22, นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 60 - ภาคค่ำ รุ่น 24 และท่านที่โอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร  รวมบริจาคเงิน  3,277.25  บาท
...รวมยอดเงินบริจาคทั้งหมด  22,360.25  บาท...
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลตลอดไป
รวมภาพประทับใจ...วันที่  6  มีนาคม  พ.ศ.  2553 ที่ผ่านมา
ประวัติศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี
          สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2510  และได้เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2511   สถานสงเคราะห์แห่งนี้นับเป็นสถานสงเคราะห์คนชราแห่งแรก ที่จัดสร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชน
           ในปี 2548 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ขอให้ ก.พ. พิจารณาการเปลี่ยนชื่อ และภารกิจของสถานสงเคราห์คนชรา และศูนย์บริการทางสัมคมผู้สูงอายุ เป็นศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และสำนักงาน ก.พ. มีมติ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548  รับทราบการเปลี่ยนชื่อ
           ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางละมุง มีผู้สูงอายุประมาณ  250  คน  สามารถรับได้  300  คน  โดยรวมทั้งผู้ที่ช่วยตัวเองได้ และไม่ได้ ส่วนบ้านพักมีทั้งหมด 3 หลัง ให้คุณตา-คุณยายได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
          ต้องขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร, ชุดกีฬาสำหรับออกกำลังกาย, รองเท้ากีฬา, พัดลม, สบู่, ยาสีฟัน, น้ำยาล้างจาน, ผงซักฟอก, กระดาษทิชชู่, ผ้าอ้อมผู้ใหญ่, เครื่องเล่น DVD, ไมค์, ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ    คุณตา-คุณยาย หลังรับมอบเงินและสิ่งของแล้ว  ร่วมอวยพรให้กับผู้ร่วมบุญทุกท่าน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง และคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการ   พร้อมถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกค่ะ....  ^ ^  
          ท่านที่สนใจติดต่อขอเข้าไปบริจาค หรือ เลี้ยงอาหารคุณตา-คุณยาย ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางละมุง  สามารถติดต่อได้ที่ คุณอรทัย  มือถือ 084-709-9684  หรือ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อศูนย์  (038)241-121  โทรสาร (038)241-759
          website : www.bso.go.th     E-mail : bso@bso.go.th
 
     
  วันที่ประกาศ : 19/02/2010 - 03/02/2010  
<< ข่าวทั้งหมด     
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800