ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 12 : 14 - 15 พฤศจิกายน 2552
 

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (International Transport & Business School : ITBSร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Thai International Freight Forwarders Association : TIFFA)  จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง  "Maritime Transport of Dangerous Goods"  รุ่น  12  ให้แก่ ผู้ประกอบการ / ผู้ส่งออก / ผู้นำเข้า / ผู้ผลิต / ผู้สนใจทั่วไป   ในวันที่  14 - 15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552  เวลา 09.00 - 17.00 น. (14 ชั่วโมง)  ณ  Windsor Suites Hotel (สุขุมวิท 18-20)  หลังสำเร็จการฝึกอบรมรับมอบใบประกาศนียบัตรจาก  สมาคมทิฟฟ่า ร่วมกับ สถาบัน ITBS

รายละเอียดหลักสูตร "Maritime Transport of Dangerous Goods" 

            ...Workshop ควบคู่การบรรยาย เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง...

                1. Overview of International Transportation of Dangerous goods

                2. International Conventions & Recommendations concerned

                3. Classification

                4. Segregation and Storage

                5. Precautions Involving Dangerous Goods

                6. Documentation

                7. Other Related Activities

                8. Land Transport

                9. Packaging, IBCs and ISO Tank Container

              10. Law of Thailand

ค่าอบรม  ท่านละ  8,000  บาท (ยังไม่รวม Vat 7%) 
สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200%  (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)
ภาพความประทับใจ หลักสูตร "Maritime Transport of Dangerous Goods"  รุ่น 12 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
 
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...คุณกรรณิการ์ (เอ๋)  e-mail : kanni_ae@itbsthai.com
                                             มือถือ 089-417-4849  สำนักงาน : 02-672-8770, 02-671-4004 ต่อ 304
                              คุณโชติมา (จอย)   e-mail : joy@itbsthai.com
                                             มือถือ 089-799-0492  สำนักงาน : 02-672-8771, 02-671-4004 ต่อ 303
 
     
  วันที่ประกาศ : 14/11/2009 - 15/11/2009  
<< ข่าวทั้งหมด     
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800