ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

พิธีปฐมนิเทศน์ นักศึกษาทุน 2 รุ่น ปี 2551 และพิธีรับใบประกาศนียบัตร นักศึกษาทุน 2 รุ่น ปี 2552
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร  ร่วมกับ  สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดย โรงเรียนธรุกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ได้รับเกียรติจาก...นายยุพ  นานา  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาทุน 2 รุ่น  คือ ภาคปกติ รุ่น 47 (1/2551) และ รุ่น 49 (2/2551) จำนวน 104 คน   และปฐมนิเทศน์นักศึกษาทุน ภาคปกติ รุ่น 54 (1/2552) และ รุ่น 56 (2/2552)  จำนวน 104 คน โดยนายสมชาย  บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

ภาพบรรยากาศ

  

 

 

  

 
     
  วันที่ประกาศ : 01/06/2009 - 01/06/2009  
<< ข่าวทั้งหมด     
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800