ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

ความประทับใจในหลักสูตร Mini MBA.Logistics and Supply Chain Management
 


"ในฐานะผู้เข้าร่วมสัมมนา ในรุ่นนี้ ขอสรุปว่า หลักสูตรนี้ ให้ความรู้ได้เต็มที่ และเพรียบพร้อมด้วยการนำเสนอ ที่หลากหลายรูปแบบ และการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีจากทีมงาน และคณาจารย์ทุกท่าน ทำให้มีความอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างมาก ซึ่งไม่เคยได้รับความรู้สึกนี้จากการสัมมนาหรืออบรมใด ๆ ตลอดเวลา 10-15 ปีที่ผ่านมา"

คุณเอกชัย จิตต์รุ่งเรืองสุข
General Manager
Dematic (Thailand) Ltd.

รู้สึกประทับมากกว่าการอบรมที่ผ่านมา ตลอดชีวิต 10 กว่า ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานประสานงานที่น่ารักทุกท่าน ที่ได้ให้ความเป็นกันเองกับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

ในด้านวิทยากรที่เชิญมาให้ความรู้ มีความหลากหลาย ในการ Presentation กับผู้เข้าอบรม ทั้งสนุกสนาน น่าตื่นเต้น ตลอดจนเรียบง่าย และอาจจะน่าเบื่อบ้าง แต่ก็ได้รับความรู้ที่คาดหวังตั้งแต่เริ่มสมัคร ได้อย่างเต็มปรี่ และมองภาพได้กว้างขึ้น พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งานในองค์กร ได้เป็นอย่างดี

ในด้านผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง มีความสนิทสนม กลมเกลียว เหมือนกับได้คบกันมานานเป็นหลาย ๆ ปี ทั้งในด้านส่วนตัวและความร่วมมือกันทางด้านองค์กรในอนาคต และหวังว่าคงได้ผูกพันกันตลอดไปนานเท่านาน

สุดท้าย รู้สึกประทับใจ และทึ่งในความสามารถของท่านอาจารย์ฐาปนา บุญหล้าในการ wrap up หลักสูตรนี้ ด้วยการผสมผสาน วิชาการด้าน MBA และ logistics & Supply Chain เข้าไว้ด้วยกัน และจัดหลักสูตรได้อย่างลงตัวในช่วงเวลาอันสั้น แต่ได้รับเนื้อหาสาระ ที่กระชับ และคล่องตัว

ในฐานะผู้เข้าร่วมสัมมนา ในรุ่นนี้ ขอสรุปว่า หลักสูตรนี้ ให้ความรู้ได้เต็มที่ และเพรียบพร้อมด้วยการ Present ที่หลากหลาย styleและการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีจากทีมงาน และคณาจารย์ทุกท่าน ทำให้มีความอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างมาก ซึ่งไม่เคยได้รับความรู้สึกนี้จากการสัมมนาหรืออบรมใด ๆ ตลอดเวลา 10-15 ปีที่ผ่านมา"คณะอาจารย์ที่ให้การอบรมล้วนเป็นผู้มีความรู้ และมากด้วยประสบการณ์
และสามารถถ่ายทอดให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและสามารถยกตัวอย่างประกอบ
เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ ได้ดี และมีความเป็นกันเอง"

คุณสุวัฒน์ รัตนจินดา
Logistics Manager
บริษัทโปรเฟรท เอ็กเพรส จำกัด

คณะผู้จัดการอบรมให้ความสะดวก และช่วยเหลือทุกอย่างในการอบรม ทำให้การอบรมเป็นไปได้ด้วยดี รวมทั้งคณะอาจารย์ที่ให้การอบรมล้วนเป็นผู้มีความรู้ และมากด้วยประสบการณ์และสามารถถ่ายทอดให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และสามารถยกตัวอย่างประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ ได้ดี
และมีความเป็นกันเองกับผู้เข้ารับการอบรมดีทำให้บรรยากาศการอบรมดี ไม่ตรึงเครียดจนเกินไป
และคณะผู้จัดการอบรมก็มีการจัดกิจกรรม (การเล่น Buddy) ทำให้ผู้ที่รับการอบรมมีความรู้จัก
และสนิทสนมกันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางธุรกิจหรืออาจ
จะได้ทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต


"มีประทับใจในเนื้อหาที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่ผู้อบรมเป็นแนวทางในการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญได้แชร์ประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้อบรม "

คุณพรรณรัตน์ ก้วยเจริญพานิชก์
อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

1. มีความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์-ผู้เรียนและเจ้าหน้าที่สูง
2. เนื้อหาที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
3. เนื้อหาหลักสูตรมีความหลากหลาย แต่ยังคงอยู่ในขอบข่ายที่น่ารู้ น่าสนใจ
4. สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้แก่ผู้เรียน
5. มีการแชร์ประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้อบรม
6. เป็นแนวทางในการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี
7. บุคลากรทีมงานสุดยอด

"ได้รับความรู้ดี สามารถนำไปใช้ได้ดี
อาจารย์แต่ละท่านพยายามถ่ายทอดให้ความรู้ ในวิธีการต่าง ๆ"

คุณสถาพร พงษ์สวัสดิ์
Logistics Advisor
Embassy Freight Thailand
เจ้าของรายการวิทยุ คลื่นโลจิสติกส์ 100.25

ผมได้รับความรู้ดี สามารถนำไปใช้ประยุกต์ได้ดี อาจารย์แต่ละท่านพยายามถ่ายทอดให้ความรู้ ในวิธีการต่าง ๆ ดี สถานที่และทีมงานน่ารักมาก และให้การดูแลผู้เข้าอบรมดีมาก สถานที่ และอาหารก็ดีมาก สามารถให้ความประทับใจจากการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Mini MBA. Logistics and Supply Chain ในครั้งนี้ครับ!


คุณสุวรรณา อุดมวิเศษยิ่ง
หัวหน้าแผนกการเงิน
บริษทัท ซีแฟเรอร์ จำกัด

ก่อนจะมาอบรมในหลักสูตร Mini MBA ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Logistics and Supply Chain มากนัก แต่พอได้อบรมก็ทำให้มีความรู้ในด้านนี้เพิ่มมากขึ้น และนอกจากนี้ บรรดาวิทยากรทุกท่านที่ได้เข้ามาให้ความรู้โดยส่วนใหญ่ก็ทำให้เราเข้าใจ Logistics and Supply Chain ได้ลึกซึ้ง มองเห็นภาพชัดเจนและสอดแทรกด้วยมุขตลกทำให้เนื้อหาไม่น่าเบื่อ ทำให้เข้าใจง่าย และสร้างความสนุกสนานและประทับใจ
ที่สุดนี้ โดยรวมแล้วรู้สึกประทับใจในหลักสูตรนี้ค่ะ รวมถึงเพื่อนๆใน Course นี้ด้วยค่ะ ทุกคนมีความเป็นกันเองดี อบอุ่น และให้ความร่วมมือกันดีด้วยค่ะ


คุณปนรรฐพร บุญพุฒ
Import & Export Sr. Supervisor
Bristol-Myers Squibb Ltd

1. อาจารย์ทุกคนที่บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งคณะบุคลากรที่ให้ความสะดวกสบายทุกอย่าง ให้ความต้อนรับ 90 ชั่วโมง อย่างเป็นกันเอง ชอบมากและประทับใจมาก
2. โครงสร้างของหลักสูตรรายวิชาน่าสนใจในเนื้อหามาก เสียอย่างเดียวเวลาน้อย
3. ได้เพื่อน ได้ Network ที่ดี น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในอนาคต
4. ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์และ TIFFA/ITBSที่ได้จัดหลักสูตรนี้ให้เกิดขึ้น รู้สึกว่าเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์มาก และจะนำความรู้ไปพัฒนาองค์กรให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ขอให้สถาบันเจริญเติบโต และผลิตบุคคลากรโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพต่อไป และอยู่ได้อย่างยั่งยืน เราเองในฐานะศิษย์รุ่นที่1 จะพยายามสร้างความเชื่อมั่น เพื่อที่คนรุ่นต่อไปจะได้สนใจเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้

ขอขอบพระคุณอย่างสูง


ภัทร์สิณี ยงนรเศรษฐกุล
Management Trainee
Tipco Asphlt Public Co,Ltd

ได้รู้จักคนทีมงานในวงการ Logistics มากขึ้น ทำให้ได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ซึ่งไม่ใช่แต่ที่เป็นทฤษฏีที่หาได้จากในห้องเรียน และที่สำคัญนอกเหนือจากความรู้ที่ได้คือการได้มี connection กับพี่ๆ เพื่อน ๆ ทุกคน ที่ตัวเองมั่นใจว่าถึงแม้ว่าจะจบหลักสูตรแล้วตัวเองก็ยังคงจะติดต่อกับพี่ๆ เพื่อน ๆ ทุกๆคน อีกตลอดไป

"วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชนมากมายมาถ่ายทอดความรู้ให้ ผม ได้พบกับเพื่อนต่างรุ่น ต่างวัย ต่างอาชีพ ทำให้เกิดความหลากหลายในการสร้างเครือข่าย และเกิดมิตรภาพที่สนุกสนาน"

คุณณรงฤทธ ไพศาลวิภัชพงษ์
ประกอบธุรกิจส่วนตัว

- ได้พบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชนมากมายมาถ่ายทอดความรู้ให้อย่างเต็มที่
- ได้พบกับเพื่อนต่างรุ่น ต่างวัย ต่างอาชีพ ทำให้เกิดความหลากหลายในการสร้างเครือข่าย และเกิดมิตรภาพที่สนุกสนาน
- บรรยากาศในการเรียนการสอน สนุกสนาน รับรู้เข้าใจง่าย และได้รับฟังประสบการณ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายต่อการนำไปประยุกต์ใช้ จากท่านอาจารย์และพี่ ๆ ที่ทำงานวงการ โลจิสติกส์
- วิทยากรบางท่าน ได้ถ่ายทอดสาระความรู้ ประสบการณ์ ที่น่าประทับใจ
ฯลฯ

ขอบคุณครับ


"เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลักสูตรนี้ทุกท่านน่ารักมาก เป็นกันเอง และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้ความรู้ด้วย ทำให้ผู้อบรมต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแนะนำหลักสูตรดีๆ อย่างนี้ให้แก่บรรดาเพื่อน,ผ้อง,น้อง,พี่ ได้รับทราบ และสมควรที่จะเข้ามารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวนี้"

ร.ต.อ. รัฐธนินท์ ยุชยะเรืองยศ
กำลังศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิติศาสตร์ ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลักสูตรนี้ทุกท่านน่ารักมาก เป็นกันเอง และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้ความรู้ด้วย ทำให้ผู้อบรมต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแนะนำหลักสูตรดีๆอย่างนี้ให้แก่บรรดาเพื่อน,ผ้อง,น้อง,พี่ ได้รับทราบ และสมควรที่จะเข้ามารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวนี้
รู้สึกยินดีมากที่ได้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้ และได้รู้จักกับทุกท่าน หากมีอะไรให้ช่วยเหลือ ก็ยินดีที่จะดำเนินการ ยกเว้นคดีพรากผู้เยาว์ และพรากผู้เฒ่า

 
     
  วันที่ประกาศ : 18/03/2008 - 07/09/2008  
<< ข่าวทั้งหมด     
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800