ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

ปริญญาตรีโลจิสติกส์..โครงการพิเศษเทียบโอน 2 ปี (ปีการศึกษา 2560)
 

 

 

 

 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ( Logistics Management )

ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2560 ภาคพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

TIFFA / ITBS  T.02-018-2800  ต่อ  8901-8909  

  

 

yes PR.หลักสูตร  http://www.itbsthai.com/fileupload/document/doc_74.pdf

รายละเอียดโครงการความร่วมมือ

ใบสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 

 
     
  วันที่ประกาศ : 22/01/2017  
<< ข่าวทั้งหมด     
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800