ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

ฐานความรู้ : การขนส่ง
รายงานการศึกษาหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ท่าเรือไทยกับท่าเรือน้ำลึกทวาย

รายงานการศึกษาหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ท่าเรือไทยกับท่าเรือน้ำลึกทวายที่มีไทยและพม่าเป็นแกนกลาง

จุดมุ่งหมายของการศึกษาหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ท่าเรือไทยกับท่าเรือน้ำลึกทวายที่มีไทยและพม่าเป็นแกนกลาง เพื่อศึกษาถึงความได้เปรียบ – เสียเปรียบ เชิงการแข่งขัน ระหว่างท่าเรือของไทยในฝั่งอันดามันกับท่าเรือหลักของประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย และสิงคโปร์) และสร้างข้อเสนอแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ และ มาตรการในการกำหนดบทบาทและแนวทางพัฒนาท่าเรือหลักของประเทศไทยที่จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งเพื่อสร้างข้อเสนอการสร้างเครือข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเป็นประตูการค้าของประเทศควบคู่กันไปด้วย   อ่านต่อคลิ๊ก link ที่ http://www.itbsthai.com/fileupload/document/doc_40.pdf

โดย นายสมศักดิ์ ห่มม่วง - ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 - รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ กระทรวงคมนาคม

โดย นายสมศักดิ์ ห่มม่วง - ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 - รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ กระทรวงคมนาคม
<< ย้อนกลับ     
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800