ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

  ใบสมัคร TPQI
 
 
  TPQI Reigistration Form
 
 
  PR.DG#42
 
 
  PR.ACC 1-2
 
 
  ใบตอบรับ.ACCLSP
 
 
  ACCLSP 4 รุ่น
 
 
  ใบตอบรับ ACCFFB(R)3-4
 
 
  PR.ACCFFB(R)#1
 
 
  PR.ACCFFB(R)#1
 
 
  แผนที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
  ใบตอบรับ SP(S)#4
 
 
  PR.ทุน 1-2560
 
 
  ใบตอบรับ SP
 
 
  รายละเอียดหลักสูตร SP
 
 
  ใบตอบรับ TPQI 2561
 
 
  LTO(S)#12
 
 
  ใบตอบรับ Seafreight
 
 
  SEA FREIGHT
 
 
  PR.ITB(S)#3
 
 
  PR. SSRU TIFFA ITBS
 
 
  ตารางอบรมหลักสูตรบัญชีและการเงินโลจิสติกส์
 
 
  รายละเอียดหลักสูตรบัญชีและการเงินโลจิสติกส์
 
 
  รายละเอียดหลักสูตรบัญชีและการเงินโลจิสติกส์
 
 
  ใบตอบรับหลักสูตรบัญชีและการเงินโลจิสติกส์
 
 
  PR.หลักสูตรบัญชีและการเงินสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์/FF
 
 
  ใบตอบรับ MM
 
 
  PR.Marketing Management
 
 
  คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4
 
 
  PR.ITB(S)#1
 
 
  แผนที่โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ (สุขุมวิท 18-20)
 
 
  รายละเอียด
 
 
  คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2
 
 
  คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3
 
 
  TIFFA MAP
 
 
  ใบสมัครปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 
 
  หลักสูตรปริญญาตรี สามารถเทียบโอนได้
 
 
  ใบสมัครหลักสูตร ITB(R),ITB(S),LTO(R),LTO(S)
  ใบสมัครสำหรับ หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITB) และ Logistics Transport and Operations (LTO)
 
  แผนที่ TIFFA ITBS (ITBS - บางนา)
 
 
  ใบสมัครอบรมเฉพาะหัวข้อ(Short Course)
  อบรมเฉพาะหัวข้อ (ราคายังไม่รวม VAT 7%) สามารถเลือกอบรมได้ตั้งแต่หัวข้อ 1-10
 
  PR.รับสมัครทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ 2561
 
 
  PR.SP(S)#ุ6
 
 
  ใบตอบรับ DG#42
 
 
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800