ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคค่ำ ปี 2015 (พ.ศ.2558)
  อบรมทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. ภาคทฤษฎี ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 เดือน จัดอบรมปีละ 2 รุ่น / รับสมัครรุ่นละ 60 ท่าน
 
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคค่ำ ปี 2012 (พ.ศ.2555)
  อบรมทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.
 
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคค่ำ ปี 2011 (พ.ศ.2554)
  อบรมทุกวันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. ภาคทฤษฎี 240 ชม. / ภาคปฏิบัติ 240 ชม. (ไม่บังคับฝึกงาน) ** หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้มีงานประจำ หรือผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนสายงานค่ะ
 
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคค่ำ ปี 2010 (พ.ศ. 2553)
  อบรมวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. ภาคทฤษฎี 240 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 240 ชั่วโมง (ไม่บังคับฝึกงาน) ** หลังสำเร็จการอบรมช่วยประสานหางานให้อย่างต่อเนื่องค่ะ
 
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคค่ำ ปี 2009 (พ.ศ.2552)
  อบรมวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. อบรมภาคทฤษฎี 240 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 240 ชั่วโมง (ไม่บังคับฝึกงาน) * พาดูงานนอกสถานที่ 5 แห่ง * สอบวัดผล รับใบประกาศนียบัตรจาก...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมทิฟฟ่า ** สามารถเลือกอบรมเฉพาะหัวข้อได้ (Short Course)
 
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ สำหรับปี 2008( พ.ศ. 2551 )
 
 
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800