ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

  กำหนดการอบรม หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ปี 2559
 
 
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ ปี 2015 (พ.ศ. 2558)
  ภาคปกติ จัดอบรม 6 รุ่นต่อปี : รุ่น 92, 93, 94, 95, 96, 97 อบรมภาคทฤษฎี 240 ชม. ประมาณ 1 1/2 - 2 เดือน ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. อบรมภาคปฏิบัติ 240 ชม. ประมาณ 1 1/2 - 2 เดือน (ฝึกงาน) ตามนโยบายของบริษัท มีให้เลือกฝึก 200 กว่าบริษัทค่ะ พาดูงานนอกสถานที่ 2 วัน ** ITBS ช่วยประสานหางานให้หลังสำเร็จการอบรมอย่างต่อเนื่องค่ะ **
 
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ ปี 2013 (พ.ศ.2556)
  มีทั้งหมด 6 รุ่น คือ ตั้งแต่รุ่น 80,81,82,83,84,85 อบรมทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. >> ภาคทฤษฎี 240 ชั่วโมง >> ภาคปฏิบัติ 240 ชั่วโมง
 
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ ปี 2012 (พ.ศ.2555)
  มีทั้งหมด 6 รุ่น คือ ตั้งแต่รุ่น 74,75,76,77,78,79 อบรมทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. >> ภาคทฤษฎี 240 ชั่วโมง >> ภาคปฏิบัติ 240 ชั่วโมง
 
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ปี 2011 (พ.ศ. 2554)
  ปี 2554 มีทั้งหมด 7 รุ่น อบรมทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ภาคทฤษฎี 240 ชม . ภาคปฏิบัติ 240 ชม. *** ITBS ช่วยประสานหางานให้หลังสำเร็จการอบรม
 
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ปี 2010 (พ.ศ. 2553)
  อบรมวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ภาคทฤษฎี 240 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 240 ชั่วโมง ดูงานนอกสถานที่ 5 แห่ง และหลังสำเร็จการอบรมรับใบประกาศนียบัตรจาก...สมาคมทิฟฟ่าและกระทรวงศึกษาธิการ *** ITBS ช่วยประสานหางานให้ หลังสำเร็จการอบรม ***
 
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ปี 2009 (พ.ศ.2552)
  อบรมวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ภาคทฤษฏี 240 ชั่วโมง (ประมาณ 2 เดือน) ภาคปฏิบัติ 240 ชั่วโมง (ประมาณ 2 เดือน) ** ดูงานนอกสถานที่ 5 แห่ง และหลังสำเร็จการอบรมรับใบประกาศนียบัตร จาก...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมทิฟฟ่า
 
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ปี 2008( พ.ศ. 2551)
 
 
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800