ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

  2553 : ภาคปกติ รุ่น 62 : 21 มิ.ย. 53 - 21 มิ.ย. 53
  ความประทับใจที่มีต่อ ITBS / ดูงานนอกสถานที่ 2 วัน : วันพฤหัสบดีที่ 5 ส.ค. 53 ชมการปฏิบัติงานของ Laem Chabang International Terminal Co., Ltd. (Terminal B5) และ เข้าชมการปฏิบัติงานของ TIFFA ICD Co., Ltd.(ลาดกระบัง) วันศุกร์ที่ 6 ส.ค. 53 ดูงานภาคปฏิบัติการของฝ่ายคลังสินค้า : การบรรจุและขนถ่ายสินค้าที่ท่าอากาศยาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ ดูงานภาคปฏิบัติการของ V.Pack & Move (Bangkok) Co., Ltd.

  2553 : ภาคปกติ รุ่น 61 : 27 เม.ย. 53 - 23 มิ.ย. 53
  บทสัมภาษณ์ความประทับใจ และภาพดูงานนอกสถานที่ 2 วัน : วันจันทร์ที่ 21 มิ.ย. 53 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ TIFFA ICD Co., Ltd. (ลาดกระบัง) / วันพุธที่ 23 มิ.ย. 53 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี) และ ท่าเรือกรุงเทพ

  2553 : ภาคปกติ รุ่น 60 : 22 ก.พ. 53 - 9 เม.ย. 53
  ภาพประทับใจดูงานนอกสถนที่ 2 วัน :- วันพฤหัสบดีที่ 8 เม.ย. 53 ดูงานภาคปฏิบัติการของฝ่ายคลังสินค้า : การบรรจุและขนถ่ายสินค้าที่ท่าอากาศยาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และดูงานภาคปฏิบัติการของ TIFFA ICD Co., Ltd. (ลาดกระบัง) วันศุกร์ที่ 9 เม.ย. 53 เข้าชมการปฏิบัติงานของ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี) และชมการปฏิบัติงานของท่าเรือกรุงเทพ

  2553 : ภาคปกติ รุ่น 59 : 14 ธ.ค. 52 - 22 มี.ค. 53 และ ภาคค่ำ รุ่น 24 : 21 ก.ย. 52 - 17 มี.ค. 53
  ความรู้สึกประทับใจ และภาพประทับใจดูงานนอกสถานที่ 2 วัน วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ดูงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ TIFFA ICD Co., Ltd. (ลาดกระบัง) วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ชมการปฏิบัติงานของท่าเรือกรุงเทพ และ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี)

  2552 : ภาคปกติ รุ่น 58 : 26 ต.ค. 52 - 29 ม.ค. 53
  รวมภาพประทับใจดูงานนอกสถานที่ และความรู้สึกประทับใจ

  2552 : ภาคปกติ รุ่น 57 : 20 ส.ค. 52 - 30 พ.ย. 52 (สปป.ลาว 10 ท่าน ร่วมอบรมในหลักสูตรรุ่นนี้)
  ความรู้สึกประทับใจ และรวมภาพประทับใจดูงานนอกสถานที่

  2552 : ภาคปกติ รุ่น 56 (ทุน 2/52) : 22 มิ.ย. 52 - 30 ก.ย. 52
  รวมภาพประทับใจดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

  2552 : ภาคปกติ รุ่น 55 : 18 มิ.ย. 52 - 30 ก.ย. 52
  หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ 55 : ภาพบรรยากาศดูงานนอกสถานที่

  2552 : ภาคปกติ รุ่น 54 (ทุน 1/52) : 20 เม.ย. 52 - 5 ส.ค. 52
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ปกติ รุ่น 54 : รวมภาพบรรยากาศดูงานนอกสถานที่ และความรู้สึกประทับใจ

  2552 : ภาคปกติ รุ่น 52 (1 ต.ค. 51 - 20 ม.ค. 52)
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ รุ่น 52 : รวมภาพบรรยากาศ และความรู้สึกประทับใจ

  2552 : ภาคปกติ รุ่น 53 (17 ก.พ. 52 - 5 มิ.ย. 52)
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ รุ่น 53

  2551 : ภาคปกติ # 51 (1 ต.ค. 51 - 20 ม.ค. 51)
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ รุ่น 51 *** ความรู้สึกประทับใจของน้องๆที่ผ่านการฝึกอบรม ***

  2551 : ภาคปกติ # 50 (4 ส.ค. 51 - 20 พ.ย. 51)
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่น 50 * ภาพความประทับใจดูงานนอกสถานที่ * ความรู้สึกประทับใจ

  2551 : ภาคปกติ # 49 (9 มิ.ย. 51 - 15 ก.ย. 51)
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ทุน 2/2551)

  2550 : ภาคปกติ #44 ( 27 ส.ค. - 30 พ.ย. 50 )
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

  2549 : ภาคปกติ#40 ( 06 ธ.ค. 49 - 16 มี.ค. 50)
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

  2550 : ภาคปกติ #43 ( 02 ก.ค. - 12 ต.ค.50 )
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ทุน รุ่นที่ 2/2550)

  2550 : ภาคปกติ #42 ( 09 พ.ค.- 31 ส.ค.50 )
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ทุน รุ่นที่ 1/2550)

  2550 : MML#1 (17 พ.ย. 50 - 26 ม.ค. 51)
  หลักสูตร Mini MBA.Logistics and Supply Chain รุ่นที่ 1

  2550 : ภาคปกติ #41 ( 19 ก.พ. - 8 มิ.ย.50 )
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

  2540 : ภาคปกติ# 3
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

  2540 : ภาคปกติ # 2
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

  2540 : ภาคปกติ#1
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800