ภาษาไทย English
  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) TIFFA & TPQI จัดทดสอบฯคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ 800 คน (สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในวิชาชีพโลจิสติกส์)
  Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่นที่ 32 : 27-28 พ.ย. 58 (สำหรับผู้สนใจด้านขนส่งสินค้าอันตรายทางบกและทางทะเล)
  อบรมโลจิสติกส์ : หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ รุ่นที่ 98 : เปิดอบรม 14 ธันวาคม นี้ รุ่นสุดท้ายของปีนี้ รีบจองด่วนนะคะ (โอกาสการได้งานทำมากกว่า 93%)
  ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคค่ำ รุ่น 36 : 21 ก.ย. 58 (หลักสูตรสำหรับคนทำงาน และผู้ประกอบการ)
  หลักสูตรปริญญาตรี ..สามารถเทียบโอนได้ (ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สู่ทางเลือกแห่งการทำงานที่ดีกว่า)
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

การค้าระหว่างประเทศ มีบทบาทสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก รายได้ประชาชาติไม่น้อยกว่า 60% มาจากการส่งออก  แต่ผู้ที่ให้การสนับสนุนการส่งออกที่ประสบความสำเร็จได้นั้น คือ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  ITBS เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ ( เน้นทฤษฎีเชิงปฏิบัติ ) เพื่อให้มีความรู้และปฏิบัติงานได้จริง ปัจจุบัน ITBS เปิดอบรมมาครบ 18 ปีเต็ม มีผู้ผ่านการอบรมมากกว่า 9,000 คน ได้เข้าทำงานในสายวิชาชีพการค้าและการขนส่ง เมื่อจบหลักสูตรในแต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า 90%

TIFFA Group & ITBS : The Grand Opening Cenemony พิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของ TIFFA Group & ITBS (23 มิ.ย.58)
“ กิจกรรมดำน้ำและปลูกปะการังชายฝั่ง ” โดย… ชมรมศิษย์เก่า สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ITBS ครั้งที่ 10 โดย… ชมรมศิษย์เก่า ITBS (ITBS Alumni) “ กิจกรรมดำน้ำและปลูกปะการังชายฝั่ง ”
ภาพประทับใจหลักสูตร Maritime Transport Of Dangerous Goods รุ่น 25 อบรมวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 - 17.00 น. ผู้อบรมสามารถนำประกาศนียบัตร TIFFA/ITBS เพื่อรับรองความรู้ตามที่ IMDG Code กำหนด เนื้อหาหลักสูตรครบตามประกาศของ IMO เริ่มใช้ 1 ม.ค. 53(21/03/2014) - (22/03/2014)
อ่านต่อ >>
 
คอร์สสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ทางด้านโลจิสติกส์ก้าวสู่ผู้บริหารที่แท้จริง (โครงการพัฒนาผู้บริหารชั้นต้นของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย )
หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(อบรมภาคทฤษฎี 240 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 240 ชั่วโมง)
อ่านต่อ >>
 
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800