ภาษาไทย English
  หลักสูตร การปฏิบัติการธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ (อบรมทฤษฎีวันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 1 : 28 มิย.57 <เหลือ 26 ที่นั่ง> (เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมความรู้ด้านโลจิสติกส์และนักเรียนสายอาชีพเพื่อพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ)
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ รุ่น 88 : 9 มิ.ย. 57 (เหลือ 33 ที่นัง) (เหมาะสำหรับผู้ว่างงาน หรือ นักศึกษาจบใหม่ หรือ ผู้ประกอบการ)
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคค่ำ รุ่น 34 : 8 ก.ย. 57 (เหลือ 35 ที่นั่งค่ะ) (หลักสูตรสำหรับผู้ทำงานประจำ หรือกำลังมองหางานใหม่ และผู้ประกอบการ)
  หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 26 : 4-5 ก.ค. 57 (เปิดรับสมัครแล้วคะ)
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคค่ำ รุ่น 32 : 16 ก.ย. 56 - 28 ก.พ. 57 (ที่นั่งเต็มแล้วค่ะ) (เหมาะสำหรับผู้ทำงานประจำ, ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่, ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป)
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :

Thai International Freight Forwarders Association
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

การค้าระหว่างประเทศ มีบทบาทสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก รายได้ประชาชาติไม่น้อยกว่า 60% มาจากการส่งออก  แต่ผู้ที่ให้การสนับสนุนการส่งออกที่ประสพความสำเร็จได้นั้น คือ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  ITBS เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ ( เน้นทฤษฎีเชิงปฏิบัติ ) เพื่อให้มีความรู้และปฏิบัติงานได้จริง ปัจจุบัน ITBS เปิดอบรมมาครบ 15 ปีเต็ม มีผู้ผ่านการอบรมมากกว่า 8,000 คน ได้เข้าทำงานในสายวิชาชีพการค้าและการขนส่ง เมื่อจบหลักสูตรในแต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า 90%
ภาพประทับใจหลักสูตร Maritime Transport Of Dangerous Goods รุ่น 25 อบรมวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 - 17.00 น. ผู้อบรมสามารถนำประกาศนียบัตร TIFFA/ITBS เพื่อรับรองความรู้ตามที่ IMDG Code กำหนด เนื้อหาหลักสูตรครบตามประกาศของ IMO เริ่มใช้ 1 ม.ค. 53(21/03/2014) - (22/03/2014)
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษา 3 รุ่น : ภาคปกติ 79, 80 และภาคค่ำ 30 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา เวลา 18.00 - 19.30 น. มีพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรของนักศึกษา 3 รุ่น ที่โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ชั้น 22 อาคารสิรินรัตน์
ITBS จัดโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ ปลูกป่าถวายในหลวง วันที่ 6-7 ก.ค. 56 สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ITBS ครั้งที่ 9 สานต่อกิจกรรมปลูกไม้มงคล และไม้ยืนต้น 99 ต้น ณ ห้วยคอกหมู สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
อ่านต่อ >>
 
คอร์สสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ทางด้านโลจิสติกส์ก้าวสู่ผู้บริหารที่แท้จริง (โครงการพัฒนาผู้บริหารชั้นต้นของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย )
อ่านต่อ >>
 
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 671-4004