ภาษาไทย English
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ รุ่น 92 : 9 ก.พ. 58 (เหลือ 5 ที่นั่งคะ) (เหมาะสำหรับผู้ว่างงาน หรือ นักศึกษาจบใหม่ หรือ ผู้ประกอบการ)
  หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่น 29 : 20-21 มี.ค. 58 (โปรโมชั่น! สมัคร10 ท่านแรก รับส่วนลด 1,000 บาท)
  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคค่ำ รุ่น 35 : 1 เม.ย. 58 (เปิดรับสมัครแล้ว) (หลักสูตรสำหรับผู้ทำงานประจำ หรือกำลังมองหางานใหม่ และผู้ประกอบการ)
  หลักสูตร การปฏิบัติการธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ (อบรมทฤษฎีวันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 4 : 16 พ.ค. 58 <เปิดรับสมัครแล้วคะ> (เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมความรู้ด้านโลจิสติกส์และนักเรียนสายอาชีพเพื่อพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ)
  ITBS อำนวยความสะดวกในการสรรหาบุคลากร (สำหรับบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่างหรือรับบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับ การขยายงานของบริษัท)
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :

Thai International Freight Forwarders Association
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

การค้าระหว่างประเทศ มีบทบาทสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก รายได้ประชาชาติไม่น้อยกว่า 60% มาจากการส่งออก  แต่ผู้ที่ให้การสนับสนุนการส่งออกที่ประสพความสำเร็จได้นั้น คือ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  ITBS เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ ( เน้นทฤษฎีเชิงปฏิบัติ ) เพื่อให้มีความรู้และปฏิบัติงานได้จริง ปัจจุบัน ITBS เปิดอบรมมาครบ 17 ปีเต็ม มีผู้ผ่านการอบรมมากกว่า 8,000 คน ได้เข้าทำงานในสายวิชาชีพการค้าและการขนส่ง เมื่อจบหลักสูตรในแต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า 90%
“ กิจกรรมดำน้ำและปลูกปะการังชายฝั่ง ” โดย… ชมรมศิษย์เก่า สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ITBS ครั้งที่ 10 โดย… ชมรมศิษย์เก่า ITBS (ITBS Alumni) “ กิจกรรมดำน้ำและปลูกปะการังชายฝั่ง ”
ภาพประทับใจหลักสูตร Maritime Transport Of Dangerous Goods รุ่น 25 อบรมวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 - 17.00 น. ผู้อบรมสามารถนำประกาศนียบัตร TIFFA/ITBS เพื่อรับรองความรู้ตามที่ IMDG Code กำหนด เนื้อหาหลักสูตรครบตามประกาศของ IMO เริ่มใช้ 1 ม.ค. 53(21/03/2014) - (22/03/2014)
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษา 3 รุ่น : ภาคปกติ 79, 80 และภาคค่ำ 30 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา เวลา 18.00 - 19.30 น. มีพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรของนักศึกษา 3 รุ่น ที่โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ชั้น 22 อาคารสิรินรัตน์
อ่านต่อ >>
 
คอร์สสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ทางด้านโลจิสติกส์ก้าวสู่ผู้บริหารที่แท้จริง (โครงการพัฒนาผู้บริหารชั้นต้นของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย )
อ่านต่อ >>
 
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 671-4004